skip to Main Content


  Työnumero ja työmaan nimi *

  Työn arvioitu alkamiskuukausi *

  Työn arvioitu päättymiskuukausi *

  Työntekijän tiedot

  Sukunimi *

  Etunimi *

  Työnantaja, toimittaja, yrityksen virallinen nimi *

  Työntekijän veronumero *

  Puhelinnumero *

  Sähköposti

  RFID-tunniste

  valttikortin tai muun RFID-tunnisteen numero

  Syntymäaika, pv.kk.xxxx *

  Kotivaltio *

  Sopimussuhde *