skip to Main Content

Työnumero ja työmaan nimi *

Työn arvioitu alkamiskuukausi *

Työn arvioitu päättymiskuukausi *

Työntekijän tiedot

Sukunimi *

Etunimi *

Työnantaja, toimittaja, yrityksen virallinen nimi *

Työntekijän veronumero *

Puhelinnumero *

Sähköposti

RFID-tunniste
valttikortin tai muun RFID-tunnisteen numero

Syntymäaika, pv.kk.xxxx *

Kotivaltio *

Sopimussuhde *